PrintButton

11-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 412/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την πρώην επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ» και νυν επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ» με έδρα το Ν. Αττικής και τροποποιήθηκαν όλα τα άρθρα σύμφωνα με το από 10.2.2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα 6/12/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΙΩΑΝΝΑ Σ. ΔΑΓΛΑ (Α.Μ 2436 Δ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αρ. 24/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» και τον δ.τ. «Park Academy Πάρκο Δραστηριοτήτων Αναψυχής» που εδρεύει στη Μαλακάσα Αττικής του Δήμου Ωρωπού και εγκρίθηκε το από 27.09.2019 Καταστατικό του, αποτελούμενο από 18 άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού. Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ. Παπαρρηγοπούλου 1 - Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Ηλία Ι. Τσίγκανου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον πρώην κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής (Περγάμου 34), ήδη αγνώστου διαμονής, Μιστεχάκ Νταούταϊ του Σοκράτ, επικυρωμένο αντίγραφο της με ΓΑΚ 80238/2019 και ΕΑΚ 3488/2019 αίτησης των 1) Στεφάνου Αθανασίου του Ευαγγέλου και 2) Αννας - Μαρίας Δημητρίου του Δημητρίου, κατοίκων Αγ. Βαρβάρας Αττικής, οδός Πυθαγόρα 14, κατά του ως άνω καθ' ου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούν να οριστεί ειδικός επίτροπος του ανηλίκου - αβαπτίστου άρρενος τέκνου που γεννήθηκε από την δεύτερη αιτούσα Αννα - Μαρία Δημητρίου, ο Πέτρος Δημητρίου του Κωνσταντίνου, προς το σκοπό να το εκπροσωπήσει στη δίκη προσβολής πατρότητος που πρόκειται να διεξαχθεί. Δικάσιμος της ανωτέρω αιτήσεως στην οποία καλείται να παραστεί ο καθ' ού, έχει οριστεί η 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, με αριθ. πιν. ΡΑ-1 (κτίριο 2, αίθουσα 202). Αθήνα 10-12-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 6449/10.12.2019 έκθεσή μου επιδόσεως, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ΣΟΦΙΑ ΚΛ. ΑΓΓΕΛΗ, κάτοικος Αθηνών, επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία τς Δικηγόρου Μηλίτσας Γιώτη, πληρεξουσίας του Ηλία Μήτση (Ilia Mici) του Ρίστο και της Ρίτα, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Ορφανίδου αρ. 24 (ΑΦΜ 103881840), επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για την Μαρία Μήτση του Μπεκίρ (Beqir) και της Βασιλικής (Vasiliqi), πρώην κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, επί της οδού Ορφέως αρ. 28Α και ήδη αγνώστου διαμονής, ατομικά και ως ασκούσας την προσωρινή επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της Μαρίας - Λαμπρινής Μήτση, ηλικλίας 13 ετών, Δανάης Μήτση, ηλικίας 10 ετών και Αριστείδη Μήτση, ηλικίας 5 ετών, την από 22.11.2019 ΑΙΤΗΣΗ του πρώτου ΚΑΤΑ της δεύτερης, με ΕΑΚ 13317/2019 και ΓΑΚ 105823/2019, ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) απευθυνομένης και με την από 03-12-2019 πράξη του Πρ. υπηρ. του ως άνω δικαστηρίου με την οποία ορίστηκε χρόνος για την συζήτηση Προσωρινής Διαταγής η ΔΩΔΕΚΑΤΗ (12η) του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.30 π.μ., στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ΑΙΤΕΙΤΑΙ να γίνει αυτή, να ρυθμιστεί προσωρινά με απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, η επικοινωνία με τα προαναφερόμενα τέκνα του. Να καταδικασθεί η καθ' ής η αίτηση σε χρηματική ποινή 2000,00 ευρώ σε περίπτωση παραβίασης της εκδοθεισομένης απόφασης, να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή του Προέδρου του ως άνω Δικαστηρίου με την οποία να ρυθμίζεται η επικοινωνία με τα τέκνα του και τέλος να καταδικασθεί η καθ' ής η αίτηση στην δικαστική δαπάνη. Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΣΟΦΙΑ ΚΛ. ΑΓΓΕΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 7.477γ΄/ 4.12.2019 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την από 3.12.2019 έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Κων/νου Κουρκούλη, πληρεξουσίου της ΒΑΡΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Αθανασίου και της Πηνελόπης, κατοίκου Γερακίου Λακωνίας, με ΑΦΜ: 040057902, επέδωσα προς την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Ευαγγελία Χατζηαγγελή για τον αγνώστου διαμονής ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟ, για να λάβει γνώση αυτός και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 18.11.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης εναντίον του, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σπάρτης και ζητά να γίνει δεκτή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να της καταβάλει ποσό των 4.037 ευρώ, νομιμότοκα από 28-05-2019, άλλως από της επιδόσεως της αγωγής μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεώς της, άλλως να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το άνω ποσό κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, νομιμότοκα από την ημέρα της μεταφοράς του στον τραπεζικό του λογαριασμό άλλως από της επιδόσεως της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεώς, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησομένη απόφαση και να καταδικαστεί στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου της δικηγόρου. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει η από 29.11.2019 και με αριθ. 46/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου τακτικής διαδικασίας της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, συνέχεια υπάρχει η με την ίδια ημερομηνία σημείωση της κ. Γραμματέως του ιδίου Δικαστηρίου, που ορίζει ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέσα σε προθεσμία 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής και ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη, η παραπάνω προθεσμία δε παρατείνεται για 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Σπάρτη 5 Δεκεμβρίου 2019. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 8632Δ/10-12-2019 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της (Ρίμα) Rima (Λούλου) Loulou του (Ουαλίντ) Walid και της Μαρίας, κατοίκου Νίκαιας Πειραιώς, οδός Συμμάχων, αρ. 12Α, με ΑΦΜ 152763378, (Ελληνικής Ιθαγένειας), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για τον (Μοάζ) Moaz (Λούλου) Loulou του Mohamed (Μωχάμεντ) και της Mariam (Μάριαμ), πρώην κάτοικο Νίκαιας Πειραιώς, οδός Συμμάχων, αρ. 12Α και ήδη αγνώστου διαμονής (Συριακής Ιθαγένειας), ακριβές αντίγραφο της από 29-11-2019 Κλήσης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία ζητάει: 1/ Να γίνει δεκτή η παρούσα επί τω τέλει όπως οριστεί νέα δικάσιμος της από 13-09-2019 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, Πινάκιο: γαμικών διαφορών, η οποία φέρει Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 8073/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4058/2019, 2/ Να γίνει δεκτή η ένδικη αγωγή επί τω τέλει όπως κηρυχθεί λυμένος ο γάμος της με τον εναγόμενο, που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας και τελέσθηκε στις 15-07-2009 στο Αμμάν της Ιορδανίας από τον Ιεροδίκη της περιοχής του Νοτίου Αμμάν, 3/ Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Στο τέλος της άνω κλήσης υπάρχει η από 29-11-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 10914/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 5494/2019, Αριθμός Αίτησης Εξαίρεσης 0, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονα η κα Δικαστής Προσδιορισμού προσδιορίζει ημ/νια συζήτησης της παραπανω κλήσης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιά, αίθουσα 218, Β’ όροφος, στις δεκατέσσερις (14) του μήνα Φεβρουαρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή, ώρα: 09:00 πμ, με αριθμό πινακίου 14, πινάκιο: γαμικών διαφορών. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.. Αθήνα 10.12.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Στέλλα Τοπάλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 526Στ’/06.12.2019 Έκθεσης μου Επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΠΟΥΛΙΑΚΑ, Πληρεξουσίου Δικηγόρου της ΜΥΝΑΚΟΒΑ Ιουλίας του Βλαντιμίρ, κατοίκου Βούλας, οδός Βασιλέως Παύλου, αρ. 30, επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου, πρώην κάτοικο Καλλιθέας, οδός Ν. Ζερβού, αρ. 56 και πλέον αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 29-11-2019 Αγωγής της πρώτης κατά του δευτέρου, απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Γαμικών Διαφορών) και με την οποία αιτείται να κηρυχθεί λελυμένος ο μεταξύ τους πολιτικός γάμος μας, που τελέσθηκε στις 20-11-1997 στο Δημαρχείο Γλυφάδας, για λόγους που αφορούν αποκλειστικώς το πρόσωπο του Κούρκουλα Δημητρίου και να καταδικαστεί αυτός στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, Είδος Δικογράφου: Αγωγή, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 105521/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 9869/2019 και ημερομηνία καταθέσεως 02.12.2019. Ταυτόχρονη Πράξη Ορισμού Συζήτησης, Διαδικασία: Οικογενειακό – Ειδικές Διαδικασίες, με αριθμό εκθέματος 41, σύμφωνα με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 17η.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο κτίριο 6, Αίθουσα 6. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής, ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιώς Ηλίας Δ. Αρκουμάνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 373/25.10.2019 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία την επωνυμία «ΠΑΡίσταμαι ΚΙΝητοποιώ Στηρίζω Όσους Νοσούν» και τον διακριτικό του τίτλο «ΠΑΡ.ΚΙΝ.Σ.Ο.Ν.» , με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και εγκρίθηκε το από 22-05-2019 καταστατικό του αποτελούμενο από 31 άρθρα. Στο άρθρο 3 ορίζονται ως σκοποί του σωματείου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που υποφέρουν από την ασθένεια του Πάρκινσον, η διαφώτιση και η διεύρυνση των γνώσεων του κοινού σε σχέση με την ασθένεια Πάρκινσον, η ενημέρωση των μελών, αλλά και των ασθενών όσον αφορά τις εξελίξεις και τα επιτεύγματα στον τομέα αυτό της υγείας, και η δημιουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα άτομα που πάσχουν από την νόσο Πάρκινσον, η ενημέρωση της Πολιτείας, κυβερνητικών και κοινωνικών φορέων σε σχέση με τα προβλήματα των πασχόντων από τη νόσο Πάρκινσον και ο τρόπος επίλυσης αυτών, η παροχή βοήθειας για περίθαλψη στο Εξωτερικό ατόμων πασχόντων από τη νόσο Πάρκινσον, καθώς και η συνεργασία με συμβουλευτική επιτροπή σε συνεννόηση με την Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία ή άλλη Επιστημονική Ένωση με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και παροχή επιστημονικής βοήθειας στα μέλη του Σωματείου σχετικά με την θεραπεία, τα φαρμακευτικά σκευάσματα και την πρόληψη της νόσου Πάρκινσον. Αθήνα, 06 Δεκεμβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Χρήστος Νικ. Σαββόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 679Δ’/9-12-19 έκθεση επίδοσης μου, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Ξάνθης Απόστολου Καρανάσιου, πληρεξουσίου του Απόστολου Στ. Τσιπλαντώνη, κατοίκου Χρυσούπολης Καβάλας, ΑΦΜ:121499900, επέδωσα στην κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης κ. Δήμητρα Χατζάκη, για λ/σμό του NATIA (Νάτια) MIROTADZE (Μιροτάτζε) του Givi (Γκίβι) και της Liana (Λιάνα), πρώην κάτοικο Ξάνθης (Αχιλλέως 41) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο την με αρ. 52/2015 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με την οποία δικάζει ερήμην της εναγομένης. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας 200 €. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλει τη λύση του νόμιμου πολιτικού γάμου μεταξύ των διαδίκων, που τελέστηκε στο Ωραιόκαστρο Θεσ/κης στις 9-8-12 και με την από 6-12-19 παραγγελία του παραπάνω Δικηγόρου, να γίνει η επίδοση προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 10-12-18 Ο Δικ. Επιμελητής του Εφετείου Θράκης - Πρωτοδικείο Ξάνθης Δημήτριος Α. Καραμανάβης Μ. Βόγδου 20 – Ξάνθη Τηλ. 25410 78408 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 09/12/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία Κ. Γιαννάκου, ως πληρεξούσια του Εrion (Εριόν) Ρepa (Πέπα) του Ilir (Ιλίρ), κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Μουσών αριθμ. 5, δια εαυτόν ατομικώς και ως εκπροσωπούντος εν τοις πράγμασι το ανήλικο τέκνο του Elmentina (Ελμεντίνα) Ρερα (Πέπα), επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4176/10.12.2019 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της από 06/12/2019 ΑΓΩΓΗΣ, του πρώτου, για την Μigena (Μιγκένα) Rustemi (Ρουστέμι) του Νamik (Ναμίκ), συζ. Εrion (Εριόν) Ρepa (Πέπα), κάτοικο πρώην Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Μουσών αριθμ. 5 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 108045/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2042/2019, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ανωτέρω Αγωγή απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με χρόνο συζήτησης την 26-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στο Κτίριο 6, Αίθουσα 12, με Πινάκιο:Α3 (ΜΟΝ)-Διατροφ./Επιμελ./Διαζυγ./Προσβ.πατρότητ. και Αριθμό Πινακίου 11 και αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα και να διαταχθεί η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσεως της συζυγικής οικίας επί της ανωτέρω οδού και των κινητών σε αυτή πραγμάτων στον ενάγοντα και το ανήλικο τέκνο και να ανατεθεί, οριστικά, η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου Elmentina (Ελμεντίνα) Ρερα (Πέπα), σ’εκείνον.Να υποχρεωθεί η εναγομένη, να καταβάλει την πρώτη ήμερα κάθε μήνα, με το νόμιμο τόκο από την κοινοποίηση της παρούσας και για τυχόν καθυστέρηση κάθε δόσης, επί χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από της επιδόσεως της αγωγής, ως διατροφή το ποσό των ευρώ πεντακοσίων (500,00) μηνιαίως, λόγω προσωρινής διατροφής του ανηλίκου τέκνου και να καταδικασθεί στην προκαταβολή των δικαστικών εξόδων εξ ευρώ 300,00 της ανοιγείσης δίκης διατροφής καθώς και για την εν γένει δικαστική δαπάνη και αμοιβή της Πληρεξούσιας Δικηγόρου. Αθήνα 10.12.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας Στις 13.1.2020 ημέρα Δευτέρα και κάθε επόμενη Δευτέρα και ώρα 11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, θα διενεργείται εκποίηση ενός διαμερίσματος πέμπτου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 107,37 τ.μ. καθώς και αποθήκη και παρκινγκ, το οποίο ευρίσκεται στην Νέα Σμύρνη Αττικής επί της οδού Πλαστήρα 135 & Κουντουριώτου 24, της πτωχής εταιρίας ΚΑΜΠΕ ΑΕΒΕ, Ιωνίας 110 Αχαρναί, ΓΕΜΗ 002379401000. Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 190.500 € και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ενσφράγιστη προσφορά με τραπεζική επιταγή, σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερόμενου, για ποσό ανερχόμενο κατ’ ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) της τιμής πρώτης προσφοράς, ποσού 63.500 €. Η σύνδικος πτωχεύσεως, Κωνσταντίνα Καλουπάκη-Σταυρίδη, Ακαδημίας 63, Αθήνα (τηλ. 210 3304783, 69 44549825). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (6) του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.20 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθανασίας Κων. Κωνσταντίνου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που φέρει την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», έχει την έδρα της στην Αθήνα (Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 694Γ/6-12-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ - ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό του ΑΡΘΡΟΥΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΩΦ του Δημητρίου και της Κασιγιάννας, πρώην κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Καλλιπόλεως αρ. 11, με ΑΦΜ: 059931452 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ εξ απογράφου πρώτου (α’) εκτελεστού της υπ αριθμ. 1.593/7-5-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κων. Οικονόμου (αριθμός απογράφου 29/7-5-2019), εκ της οποίας προκύπτει ότι την 21-12-2018 με την υπ αριθμ. 988/21-12-2018 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της άνω συμβολαιογράφου, με επίσπευση της άνω Τραπέζης, εκπλειστηριάστηκε η ακίνητη περιουσία του δευτέρου και προς ήν η επίδοση, που θα περιγραφεί παρακάτω και ανεδείχθη υπερθεματίστρια η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», μετά της παρά πόδας και από 4-12-2019 παραγγελίας προς επίδοση μετ επιταγής, δια της οποίας επιτάσσεται ο δεύτερος και προς ην η επίδοση και κάθε τυχόν τρίτος, που έλκει εξ αυτού δικαιώματα, να αποδώσει στην πρώτη και υπερθεματίστρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, ελεύθερη τη χρήση των ακινήτων, τα οποία με την ως άνω κατακυρωτική έκθεση, κατακυρώθηκαν στην πρώτη, ήτοι: α) Η με στοιχεία (ΘΣ-1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου (πυλωτής) ορόφου, επιφανείας 15 τ.μ., με ΚΑΕΚ: 050920620005/0/9 και β) η με στοιχεία (Υ-7) Αποθήκη του υπογείου, επιφανείας (7,70) τ.μ., με ΚΑΕΚ: 050920620005/0/6. Οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες, είναι τμήματα πολυκατοικίας χτισμένης επί οικοπέδου, κειμένου στην Δημοτική Ενότητα Μελισσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Καλλιπόλεως αρ.11 και είχαν περιέλθει σαυτόν δυνάμει του υπ αριθμ. 16.426/2006 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθήνας Κλεάνθης Μανδρακούκα-Νώτα, το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου, με αριθ. και ημερομ. καταχώρισης 1093/17-4-2006. Διαφορετικά η απόδοση των ακινήτων θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα πρέπει να καταβληθούν στην πρώτη και 40€, για τη σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Συγκοινοποίησα και ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 1899/21-5-2019 Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης του κ. Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Αμαρουσίου, διά του οποίου πιστοποιείται ότι μεταγράφτηκε στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αμαρουσίου και στα τηρούμενα κτηματολογικά φύλλα των άνω ακινήτων, την 21-5-2019 και με αρ. καταχ. 1899, το υπ αριθμ. 1593/7-5-2019 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Οικονόμου (είδος εγγραπτέας πράξης: πώληση διά πλειστηριασμού). Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 6-12-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 7448Δ/04-12-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδεκανήσου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον Σπυρίδωνα Μαχαίρα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18-11-2019 και με αριθμό κατάθεσης 286/20-11-2019 αίτηση της Αναστασίας Γιωργαρά του Γεωργίου, κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου, κατά του ως άνω αναφερόμενου, απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την οποία αφενός παραιτείται από την από 29-09-2015 και με αριθμό κατάθεσης 157/07-10-2015 αίτησης της κατά του ως άνω αναφερόμενου που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και αφετέρου ζητά να διαταχθεί η λύση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΧΑΙΡΑΣ- ΓΙΩΡΓΑΡΑ Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ» και έδρα την Ρόδο, να ορισθεί η αιτούσα εκκαθαριστής της ανωτέρω εταιρίας και να καταδικαστεί ο καθ’ ου στα δικαστικά έξοδα, η οποία θα συζητηθεί στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την 23η-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, με αριθμό πινακίου 11. Ρόδος, 09 Δεκεμβρίου 2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευαγγελία- Στέλλα Μιχαήλου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας