PrintButton

20-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11509 β Στον Πειραιά σήμερα την δεκάτη τετάρτη (14η) του μηνός Οκτωβρίου 2019 έτους, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Γεωργουλη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον COCIONI CHEORCHE, πρώην κάτοικο Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Κοντού αρ. 27 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμό 102/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (διαδικασία περιουσιακών διαφορών) για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με την οποία : θεωρεί καταργημένη την δίκη ως προς τη δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, δικάζοντας χωρίς την παρουσία του εναγομένου, δέχεται την αγωγή ως προς τον εναγόμενο, υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στο ενάγον το συνολικό ποσό των (561,84 ΕΥΡΩ) με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή του εξόφληση, επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος τα οποία ορίζει στο ποσό των (120 ΕΥΡΩ). Γίνεται μνεία ότι ο παραλαβών Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ. Ο παραλαβών και Παραγγέλων Α/Εισαγελέας Βλάσης Αθανασίου Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Μαρία Γεωργούλη Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2082Δ/08-11-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του Δικηγόρου Δημητρίου Κοφφινά πληρεξουσίου της Ιζαμπέλα Χοτζάι του Μαξιμ και της Σελβι κατοίκου Γρα Λυγιά Ιεράπετρας Κρήτης επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για τον Isa Qemalaj (Ισα Κεμαλαι του Πετριτ) πρώην κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής οδός Μαιάνδρου αριθ.25 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 04-11- 2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της πάνω πρώτης με την οποία καλεί τον Isa Qemalaj να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου προκειμένου να συμβάλλει με την πάνω πρώτη στην λύση του σύμφωνου συμβίωσης. Αθήνα 19-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 2033/2019 Έκθεση της κας. Εισηγήτριας επί των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, επετράπη η εκποίηση των εναπομεινάντων κινητών πραγμάτων της πτωχής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ» με δ.τ. «CHAMPION ΑΕΒΕ», με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά ποσοστό 30% από την τιμή α’ προσφοράς που ορίστηκε με την υπ’αριθ. 2032/2018 Έκθεση, ήτοι Α. Βιομηχανολογικός Εξοπλισμός με τιμή εκτίμησης 463.610 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 324.527 ευρώ, Β. Προϊόντα και Πορσελάνινα Καλούπια με τιμή εκτίμησης 27.700 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 19.390 ευρώ, Γ. Τροχοφόρα με τιμή εκτίμησης 3.200 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 2.240 ευρώ, Δ. Έπιπλα με τιμή εκτίμησης 25.810 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 18.067 ευρώ, ήτοι Γενικό Σύνολο Α,Β.Γ.Δ με τιμή εκτίμησης 520.320 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 364.224 ευρώ. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Πληροφορίες δίδονται από τον σύνδικο: Τηλ. 210-6838826, Φαξ 210-6838827, Κινητό 6977-320318 & email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αθήνα, 19-11-2019 Ο Σύνδικος Γεώργιος Σ. Σταματέκος Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω Αστροναυτών αρ. 19 –Μαρούσι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείο Βόλου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΓΑΛΙΟΣ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αριθμός 128, ενεργών μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Βόλου, κ. Βηθλεέμ Ευτυχιάδου - Μπάστα, σαν πληρεξούσια της Ευαγγελινής Κίττα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ν. Παγασών Βόλου, οδός Ισοκράτους αριθμός 27, με ΑΦΜ 035630765 Δ.Ο.Υ. Βόλου, επέδωσα στις δεκαεννέα (19) Νοεμβρίου 2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, για τον Χρήστο Ζαχαράτο του Γεράσιμου, ο οποίος ήταν κάτοικος Πάτρας και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 88/2019 και από 13 Σεπτεμβρίου 2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία) και συντάχτηκε η με αριθμό 8926/19-11-2019 Α' Βιβλίο Έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την άνω ΑΠΟΦΑΣΗ παραπέμπει προς εκδίκαση την υπό κρίση αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών (ειδική των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση). Βόλος 19-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΑΦΜ: 113598220 / Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 128 / 38221 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 24210 23769 / 6972724917 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 1980Δ/10-10-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Ελευθερίας Τομπάτζογλου πληρεξούσιας της Νίκης Βεζυρέλλη του Στυλιανού κατοίκου Αθηνών, οδός Πυλάδου αριθ.17-19 ατομικά και ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της Όλγας Παρασκευαίδη, Στυλιανής Παρασκευαίδη και Δανιήλ Κλαρκ Παρασκευαίδη, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη Θάλεια Συροπούλου για τον Ανδρέα Παρασκευαίδη του Αλέξανδρου πρώην κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 01-10-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της πρώτης κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο τέλος αυτής υπάρχουν: Α) με αριθμό 10888/09-10-2019 πράξη κατάθεσης Β) με αριθ.πιν.92 πράξη δικασίμου, για τις 18-12-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο κατάστημα του πάνω δικαστηρίου, κοιν. προ 10 ημερών Με την πάνω αίτηση η αιτούσα ζητά να της ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική επιμέλεια των πάνω ανήλικων τέκνων της, να υποχρεωθεί ο καθ΄ου να καταβάλλει 610 ευρώ για την Όλγα, 610 ευρώ για την Στυλιανή, 700 ευρώ για τον Δανιήλ Κλάρκ και 300 ευρώ για την αιτούσα ως διατροφή. Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και να καταδικασθεί ο καθ΄ ου στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 19-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δυνάμει της με αριθ. 5358/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών διετάχθη η ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο ακινήτων του Παπαγεωργίου Βασιλείου του Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα του ιδανικού μεριδίου κυριότητας του (½ εξ αδιαιρέτου) επί των παρακάτω ακινήτων του, ήτοι: α) ενός διαμερίσματος του ισογείου ορόφου οικοδομής, που βρίσκεται στο Χαϊδάρι Αττικής, επί της οδού Ανεξαρτησίας, στον αρ. 41, τριών διαμερισμάτων του ισογείου, του πρώτου και του δεύτερου ορόφου οικοδομής, κείμενης επί της οδού Σοφοκλέους, στον αριθ. 5 στα Βίλια Αττικής καθώς και δύο αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στο Μούδρο Λέσβου. Την ελεύθερη εκποίηση θα διενεργήσει ο διορισθείς, με την ως άνω απόφαση, εκκαθαριστής και σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τηλ. 6944 881274 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ'αριθμ. 3595 & 3596/13.11.2019 εκθέσεις επιδόσεων της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αναστασίας Παν. Παναγοπούλου, κατοίκου Αθηνών (Σόλωνος 99), επιδόθηκε κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΑΣ Κ. ΜΥΛΩΝΗ, πληρεξούσιας της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) νομίμως εκπροσωπουμένης, με ΑΦΜ 094014201 στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη του Ηλία και της Γεωργίας, με ΑΦΜ 054484174 και την Δέσποινα Μπαλαμπάκη του Ιωάννη και της Ιωάννας, με ΑΦΜ 062879367, αντίστοιχα, πρώην κατοίκων Περάματος (Πελοποννήσου 35) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 07/10/2019 ΑΓΩΓΗΣ της ανωτέρω τραπεζικής εταιρίας που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εναντίον τους, με ΓΑΚ 89569/2019 και ΕΑΚ 7921/17.10.2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, αντικείμενο: Ενοχικό, με την οποία Αγωγή η ενάγουσα αιτείται να καταδικαστούν οι εναγόμενοι να της καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας από αυτούς συνολικά το ποσό των (138.108,08€), και το ποσό αυτό νομιμοτόκως, από την 7-9-2019 με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ληξιπρόθεσμων και ανεξόφλητων τόκων μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. ΑΘΗΝΑ, 19/11/2019 Η Δικ. Επιμελήτρια ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ Κατόπιν παραγγελίας μου, επιδόθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, για τον πρώην κάτοικο Γιαννιτσών (Χατζοπούλου 30), του Δήμου Πέλλας και ήδη άγνωστης διαμονής, ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΟΥΨΑΝΗ του Αθανασίου και της Σοφίας, με ΑΦΜ. 013829913 – Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών, η από 09-11-2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ του Ν.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», στη διαδικασία του Πλειστηριασμού που διενεργήθηκε στις 06-11-2019, σε βάρος ακίνητης περιουσίας του Οφειλέτη ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΟΥΨΑΝΗ του Αθανασίου. Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ αυτή στρέφεται κατά του ίδιου Οφειλέτη, για να λάβει Γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ προς : 1) Την υπάλληλο του Πλειστηριασμού, Συμβολαιογράφο Γιαννιτσών Ευανθία Σκενδερίδου και, 2) Την επισπεύδουσα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» η οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση εκπροσωπείται από την εταιρία με δ. τ. «CEPAL HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» και, αφορά στις απαιτήσεις του Ν.Π. ΑΤΕ-ΥΕΕ, που απορρέουν από τη με αριθμό 610/2009 Σύμβαση Πίστωσης, βάσει της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 200/19-07-2011 Διαταγή Πληρωμής του Μον.Πρ. Γιαννιτσών. Για την επίδοση αυτή συντάχθηκε η με αριθμό 8.028 (Γ)/ 18-11-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Αθανασίου Απαζίδη. Γιαννιτσά 18 / 11 / 2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος του Ν.Π. ΑΤΕ-ΥΕΕ (Σφραγίδα / υπογραφή) ΒΑΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΙΔΟΥ α.μ. 65 –Δ.Σ.Γ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμ. 3408Δ΄/15-11-2019 και 3409Δ΄/15-11-2019 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος Στυλιανού Αμπελά του Δημητρίου, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους εναγόμενους Στέφανο Παπαγενναδίου Παπαπαύλου του Γεωργίου,πρώην κάτοικο Αργεντινής και ήδη αγνώστου διαμονής και Γεώργιο Παπαγενναδίου Παπαπαύλου του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Γαστούνης Ηλείας και ήδη αγνώστου διαμονής αντίστοιχα η από 08-11-2019 και με αριθμό κατάθεσης 684/2019 αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, και αφορά την κτήση κυριότητας κατά ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου με χρησικτησία του ακινήτου που αναφέρεται στο αιτητικό αυτής, ήτοι αγρός επιφανείας 800 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 32 γαιών Μασσάρων, φύλλο 17, μερίδα 540 και φάκελος 3579 του Κτηματολογίου Ρόδου, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες γενικά και με κλήση μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη κατάθεσης της αγωγής και κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147 ΚΠολΔ να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά θα δικαστούν ερήμην και με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης. Ρόδος, 18-11-2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ: Ω39Η46Μ4Χ7-ΜΑΛ, καθώς και στον ιστότοπο της Α.Ε.Π.Π.: http://www.aepp-procurement.gr/, η υπ’ αριθ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 90/15.11.2019 απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 3408/25.10.2019 προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ5ΣΖ46Μ4Χ7-ΟΨΗ0 για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή στην Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 357 Ν. 4412/2016 (147/τ. Α), β) των άρθρων 6,11,12,13 ΠΔ 57/2017 (88/τ. Α), γ) του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) και δ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ια’ του Ν. 2190/1994 928/τ.Α), όπως ισχύουν, όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία παρατείνεται κατά δέκα (10) ημέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρω προκήρυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π. ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ε.τ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) Αγία Βαρβάρα, 19/11/2019 Αρ. πρωτ: 11555 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β (Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού είναι αναρτημένα στον χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β , στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΖΡΕΟΡΑΘ-Φ84) Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΕΓΓΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ.: 36879 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων». Το ακίνητο προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων πρέπει: Α) να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου γλυφάδας και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται πάνω από την οδό Γούναρη (συμπεριλαμβανομένης) και έως τις υπώρειες του Υμηττού, Β) να έχει εμβαδόν εσωτερικών χώρων το κτίριο μεγαλύτερο των οκτακοσίων (800) τετραγωνικών μέτρων, Γ) να είναι ανεξάρτητο, με ανεξάρτητη είσοδο. Δ) να έχει προσφάτως βαμμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, Ε) να διαθέτει κλιματισμό ο οποίος να είναι σε πλήρη λειτουργικότητα και με πιστοποιημένη συντήρηση, ΣΤ) να έχει άρτιες και λειτουργικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, Ζ) να έχει δομημένη καλωδίωση δικτύων σε πλήρη λειτουργικότητα, Η) να διαθέτει δάπεδα καινούργια ή πλήρως συντηρημένα. Οι ξύλινες και μαρμάρινες επιφάνειες θα πρέπει να είναι γυαλισμένες, οι δε επενδεδυμένες με πλακάκια επιφάνειες θα πρέπει να είναι συντηρημένες, Θ) να διαθέτει καινούργια ή πλήρως συντηρημένα μπάνια και υδραυλικές εγκαταστάσεις και Ι) να έχει άρτιες μονώσεις Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις: α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, σύμφωνα με την 297/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καλώντας τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον ήτοι στις 10/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία της αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν τούτα πληρούν τους όρους και τον σκοπό διακήρυξης. Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν: • Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο προσφέροντος ή - σε περίπτωση συνιδιοκτησίας - προσφερόντων, τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό. • Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (που είναι διαθέσιμη στο internet στη διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx)με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου. • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από αρμόδια πολεοδομική αρχή ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νόμιμη κατασκευή του ή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του στο ν. 4495/2017 ή προγενέστερους αντίστοιχους νόμους. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός (10) δέκα ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. β) Διενέργεια Δημοπρασίας Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας από την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών δια την Εκμίσθωσιν ή Εκποίησιν κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου σε ημέρα και ώρα η οποία ορίζεται από το Δήμαρχο, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από το μειοδότη. Ένα η δημοπρασία που διεξάγεται δε φέρει αποτέλεσμα μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Γλυφάδας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2132025219. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Γλυφάδα, 19/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας